Användarvillkor

Giltigt datum: [15 juni 2023]
VÄNLIGEN LÄS NEDANSTÅENDE ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS OCH DESS TJÄNSTER. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEn AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER, UNDVIK ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Välkommen till QRstudio.co ("Webbplats"). Dessa användarvillkor ("Avtalet") styr din användning av Webbplatsen och dess tillhörande tjänster ("Tjänster"). Detta avtal utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och QRstudio ("Företaget", "vi", "oss" eller "vår").

Acceptans av villkor

Genom att få åtkomst till eller använda Webbplatsen erkänner du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av detta avtal och eventuella ytterligare villkor och bestämmelser, policys eller riktlinjer som kan publiceras på Webbplatsen vid någon given tidpunkt.

1.1 Tillämplig lag

Detta avtal ska regleras och tolkas i enlighet med schweizisk lag utan hänsyn till dess principer om lagkonflikter.

1.2 Jurisdiktion

Eventuell rättslig åtgärd eller tvist som uppstår inom ramen för detta avtal ska uteslutande väckas vid behöriga domstolar i Schweiz, och du samtycker till domstolens jurisdiktion och behörighet.

Användning av tjänster

2.1 Behörighet

Du måste vara minst 18 år gammal för att använda Tjänsterna. Genom att få åtkomst till eller använda Tjänsterna intygar du att du är 18 år eller äldre.

2.2 Registrering av konto

För att få åtkomst till vissa funktioner eller tjänster kan det krävas att du skapar ett konto. Du samtycker till att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information under registreringsprocessen och att hålla dina kontouppgifter uppdaterade. Du ansvarar för att skydda sekretessen för dina kontouppgifter och är fullt ansvarig för alla aktiviteter som utförs på ditt konto.

2.3 Gratis provperiod och prenumeration

Vi erbjuder en 7-dagars gratis provperiod för Tjänsterna. Efter provperioden kommer du att bli ombedd att registrera dig för vårt prenumerationsplan till en kostnad av 35.00 EUR per månad, fakturerat årligen. Prenumerationen kommer att fortsätta tills du avslutar den. Prenumerationen kan avslutas när som helst.

2.4 Betalningsvillkor

Du samtycker till att betala alla tillämpliga avgifter för Tjänsterna i enlighet med prissättningen och betalningsvillkoren som anges på Webbplatsen. Alla avgifter är ej återbetalningsbara. Du ger oss behörighet att debitera ditt valda betalningssätt för alla avgifter som uppstår.

Upphovsrättsliga rättigheter

3.1 Ägande

Webbplatsen och dess innehåll, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, bilder, mjukvara och andra material, ägs eller licensieras av Företaget och skyddas av immaterialrättslagar. Du erkänner och samtycker till att alla rättigheter, äganderätt och intresse till Webbplatsen och dess innehåll tillhör Företaget.

3.2 Licens

Med förbehåll för din efterlevnad av detta avtal beviljar Företaget dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar och återkallelig licens att få åtkomst till och använda Webbplatsen och dess Tjänster för personliga eller interna affärsändamål.

3.3 Begränsningar

Du får inte modifiera, reproducera, distribuera, skapa härledda verk, offentligt visa eller utföra eller på något sätt utnyttja Webbplatsens innehåll om det inte uttryckligen tillåts av Företaget.

Ansvarsfriskrivning

4.1 Ingen garanti

Webbplatsen och dess Tjänster tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan några garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Företaget garanterar inte att Tjänsterna kommer att vara oavbrutna, felfria eller säkra.

4.2 Begränsning av ansvar

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska Företaget, dess styrelse, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer och licensgivare inte vara ansvariga för några indirekta, tillfälliga, följdskador eller straffskador, eller någon förlust av vinster eller intäkter, oavsett om de uppkommer direkt eller indirekt, från din användning av Webbplatsen eller dess Tjänster.

Uppsägning

Detta avtal är giltigt tills det sägs upp av någon av parterna. Du kan säga upp detta avtal genom att sluta använda Tjänsterna och stänga ditt konto. Företaget förbehåller sig rätten att suspendera eller avsluta din åtkomst till Tjänsterna när som helst av vilken anledning som helst utan förvarning.

Integritet och dataskydd

5.1 Integritetspolicy

Din användning av Tjänsterna omfattas av vår Integritetspolicy, som finns på Webbplatsen och införlivas genom referens i detta avtal. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information.

5.2 Dataskydd

Vi åtar oss att följa tillämpliga dataskyddslagar, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och California Consumer Privacy Act (CCPA). Vänligen hänvisa till vår Integritetspolicy för mer information om hur vi hanterar detta.

© 2023 - 2024 - QrStudio

Alla rättigheter förbehållna