Updated 3/13/2023

Sekretesspolicy

Verkningsdatum: 15 juni 2023
Denna sekretesspolicy ("Policy") beskriver hur DotWorld SARL ("Företag", "vi", "oss" eller "vår") samlar in, använder och skyddar användarnas ("Användare", "du" eller "din") personliga information på qrstudio.co-webbplatsen ("Webbplatsen") och dess tillhörande tjänster ("Tjänster"). Genom att få åtkomst till eller använda Webbplatsen och Tjänsterna samtycker du till de datapraxis som beskrivs i denna Policy.

Information som vi samlar in

1.1 Personlig information

Vi kan samla in personlig information från dig när du frivilligt lämnar den till oss, såsom när du skapar ett konto, prenumererar på våra Tjänster, kontaktar oss eller deltar i undersökningar eller kampanjer. De typer av personlig information vi kan samla in inkluderar ditt namn, e-postadress, betalningsinformation och annan information som du väljer att lämna.

1.2 Användningsdata

Vi kan automatiskt samla in viss information om din användning av Webbplatsen och Tjänsterna, inklusive din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, enhetsinformation och webbplatsaktivitet. Denna information används för att analysera trender, administrera Webbplatsen, förbättra våra Tjänster och samla demografisk information.

Användning av information

2.1 Tjänsteleverans

Vi använder den insamlade informationen för att tillhandahålla och anpassa våra Tjänster, behandla betalningar, kommunicera med dig och svara på dina förfrågningar.

2.2 Analys och förbättringar

Vi kan använda informationen för analytiska ändamål, såsom att övervaka och analysera användningstrender, mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer och förbättra Webbplatsen och Tjänsterna.

2.3 Laglig efterlevnad

Vi kan använda informationen för att uppfylla tillämpliga lagar, förordningar eller rättsliga processer samt för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet, liksom rättigheterna, egendomen eller säkerheten för våra användare eller andra.

Dataretention

Vi kommer att behålla din personliga information så länge som nödvändigt för att uppfylla syftena som beskrivs i denna Policy, om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. När vi inte längre behöver din information kommer vi att säkert kassera den.

Data delning och offentliggörande

4.1 Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita betrodda tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att leverera våra Tjänster och utföra relaterade funktioner å våra vägnar. Dessa tjänsteleverantörer är skyldiga att upprätthålla konfidentialiteten och säkerheten för informationen och är begränsade från att använda den för något annat ändamål.

4.2 Lagliga krav

Vi kan lämna ut din personliga information om det krävs enligt lag, förordning eller rättslig process eller om vi anser att sådan offentliggörande är nödvändig för att skydda våra rättigheter, förhindra bedrägeri eller följa en rättslig process, domstolsorder eller juridisk förfrågan.

4.3 Ändring av ägande

Vid en sammanslagning, förvärv eller försäljning av hela eller en del av våra tillgångar kan din information överföras som en del av transaktionen. Vi kommer att meddela dig om en sådan förändring och ge dig valmöjligheter när det gäller din information.

Data säkerhet

Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten för din personliga information och förhindra obehörig åtkomst, avslöjande eller ändring. Dock är ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagring 100% säker, och vi kan inte garantera absolut säkerhet.

Dina rättigheter och val

6.1 Åtkomst och korrigering

Du kan begära åtkomst till eller korrigering av din personliga information genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som tillhandahålls i slutet av denna Policy.

6.2 Avsägelse

Du kan välja att avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att följa avregistreringsanvisningarna som finns i sådana kommunikationer. Dock kan vi fortfarande skicka dig icke-marknadsföringsrelaterad kommunikation relaterad till ditt konto och användning av Tjänsterna.

Länkar och tjänster från tredje part

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster från tredje part. Vi ansvarar inte för integritetsrutinerna eller innehållet hos sådana tredje parter.

© 2023 - 2024 - QrStudio

Alla rättigheter förbehållna