Algemene voorwaarden

In werking getreden op: [15 juni 2023]
LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE EN DE BIJBEHORENDE DIENSTEN GEBRUIKT. DOOR DE WEBSITE TE BEZOEKEN OF GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, GELIEVE DE WEBSITE DAN NIET TE GEBRUIKEN.

Welkom op QRstudio.co ("Website"). Deze Algemene Voorwaarden ("Overeenkomst") regelen uw gebruik van de Website en de bijbehorende diensten ("Diensten"). Deze Overeenkomst vormt een juridisch bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker," "u" of "uw") en QRstudio ("Bedrijf," "wij," "ons" of "onze").

Acceptatie van Voorwaarden

Door de Website te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, evenals met eventuele aanvullende voorwaarden, beleidsregels of richtlijnen die te allen tijde op de Website kunnen worden gepubliceerd.

1.1 Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, ongeacht de principes van wetsconflicten.

1.2 Rechtsgebied

Elke juridische procedure of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland, en u stemt in met de jurisdictie en plaats van dergelijke rechtbanken.

Gebruik van Diensten

2.1 Geschiktheid

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om de Diensten te gebruiken. Door toegang te krijgen tot de Diensten of ze te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

2.2 Accountregistratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies of Diensten kan het nodig zijn dat u een account aanmaakt. U stemt ermee in om tijdens het registratieproces nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en uw accountinformatie up-to-date te houden. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountreferenties en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden.

2.3 Gratis proefperiode en abonnement

Wij bieden een gratis proefperiode van 7 dagen voor de Diensten. Na de gratis proefperiode wordt u gevraagd om u aan te melden voor ons abonnement tegen een tarief van 35.00 EUR per maand, jaarlijks gefactureerd. Het abonnement wordt voortgezet totdat u het annuleert. Het abonnement kan op elk moment worden geannuleerd.

2.4 Betalingsvoorwaarden

U stemt ermee in om alle toepasselijke kosten voor de Diensten te betalen in overeenstemming met de prijsstelling en betalingsvoorwaarden die op de Website worden vermeld. Alle kosten zijn niet-terugvorderbaar. U machtigt ons om uw gekozen betaalmethode te belasten voor alle gemaakte kosten.

Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Eigendom

De Website en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, software en andere materialen, zijn eigendom van het Bedrijf of in licentie gegeven door het Bedrijf en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U erkent en stemt ermee in dat alle rechten, titel en belang in en op de Website en de inhoud ervan aan het Bedrijf toebehoren.

3.2 Licentie

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Overeenkomst verleent het Bedrijf u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en de Diensten voor persoonlijke of interne zakelijke doeleinden.

3.3 Beperkingen

U mag de inhoud van de Website niet wijzigen, reproduceren, verspreiden, afgeleide werken maken, openbaar weergeven of uitvoeren, of op enigerlei wijze gebruikmaken van enige inhoud van de Website, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het Bedrijf.

Afwijzing van aansprakelijkheid

4.1 Geen garantie

De Website en de Diensten worden geleverd op basis van "as is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Het Bedrijf garandeert niet dat de Diensten ononderbroken, foutloos of veilig zullen zijn.

4.2 Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zijn het Bedrijf, zijn directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten en licentiegevers niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, gevolg- of bestraffende schade, of enig verlies van winsten of inkomsten, direct of indirect opgelopen, voortvloeiend uit uw gebruik van de Website of de Diensten ervan.

Beëindiging

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd door een van beide partijen. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door het gebruik van de Diensten te staken en uw account te sluiten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook en zonder kennisgeving uw toegang tot de Diensten op te schorten of te beëindigen.

Privacy en gegevensbeveiliging

5.1 Privacybeleid

Uw gebruik van de Diensten is onderworpen aan ons Privacybeleid, dat te vinden is op de Website en door verwijzing deel uitmaakt van deze Overeenkomst. Het Privacybeleid beschrijft hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen.

5.2 Gegevensbescherming

We verbinden ons ertoe te voldoen aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de California Consumer Privacy Act (CCPA). Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we hiermee omgaan.

© 2023 - 2024 - QrStudio

Alle rechten voorbehouden